Usługi dla jednostek samorządu terytorialnego

Doradztwo w zakresie
doboru rozwiązań,
narzędzi i usług

Oświetlenie LED finansowane
z oszczędności kosztów energii elektrycznej

Internetowe mapy z narzędziami do wizualizacji
i analiz danych - komunikacja społeczna

Organizacja szkoleń
stacjonarnych i wyjazdowych
oraz konferencji

BezpiecznaJA - szkolenia z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa kobiet i nastolatek