Menadżernik Lidera – Must have każdego managera, dyrektora i szefa działu – książka w wersji papierowej

„Menadżernik Lidera” to zestaw porad i wskazówek na trudne czasy i wyzwania jakie stawia przed nami życie – zwłaszcza teraz. To ponad 260 stron instruktażu do doskonalenia postaw, wiedzy i budowania relacji niezbędnych w codziennej pracy lidera ze swoim zespołem, w którym nadrzędną wartością jest człowiek.

Zawarte w formie Menadżerników zestawy pytań, narzędzi i podpowiedzi z zakresu: zarządzania, przywództwa, psychologii, socjologii i innych dziedzin, których poznanie służy do podnoszenia jakości i efektywności pracy obiektu oraz osobistych zasobów każdego lidera.

Zawarte w książce sytuacje to codzienność życia hotelowego zebrana przez autorów w trakcie ich kilkudziesięcioletniego doświadczenia zawodowego w branży.

cena brutto:

69,00