Jesteśmy członkiem PIFS

Data 11.04.2022 jest dla nas bardzo ważna, bo tego dnia zostaliśmy członkami PIFS czyli Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Co to dla nas oznacza? PIFS jest to największa organizacja branżowa zrzeszająca firmy szkoleniowe i doradcze z całego kraju. Bycie członkiem ma wiele zalet. Liczne spotkania, szkolenia on-line, warsztaty pozwalają nam być na bieżąco. Wiemy "co w trawie piszczy".  Jesteśmy w stałym kontakcie z najlepszymi fachowcami w branży. Co warto podkreślić przynależność do organizacji wymaga od nas świadczenia usług na najwyższym poziomie, zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk PIFS który określa "preferowane zachowania i postawy z punktu widzenia dobrego imienia branży, obowiązującego prawa, fundamentalnych zasad funkcjonowania środowiska i ochrony interesów branży" [1] Należą do nich m. in. - wykonywanie usług z uczciwością i należytą starannością, - wykonywanie usług rozwojowych uwzględniając cele i potrzeby Klienta, - wykorzystywana wiedza oraz używane metody i narzędzia są oparte na dowodach ich prawdziwości lub skuteczności oraz gwarantujemy ich kompetentne i profesjonalne zastosowanie. Najważniejsze jest jednak to, że promujemy szkolenie się cały czas, co prowadzi do rozwoju osobistego, ale także rozwoju firmy.  Oprócz bycia członkiem PIFS bierzemy czynny udział w pracach Grupy Tematycznej ds. BUR (Biuro Usług Rozwojowych), gdzie rozwiązujemy bieżące problemy związane z realizacją szkoleń w BUR. Cieszymy się, że możemy być częścią większych organizacji i mamy doskonałe warunku do wymiany doświadczeń i rozwijania siebie, a co za tym idzie udzielania jeszcze lepszego wsparcia w zakresie organizacji szkoleń naszym Klientom. [1] https://pifs.org.pl/#corobimy