Usługi dla branży hotelarskiej

Szkolenia, audyty oraz dwudługi doradcze, w wszystko po to, by zapewnić rozwój Tobie i Twojemu hotelowi. Sprawdź nasza ofertę i wybierz to, czego potrzebujesz. 

Szkolenia

Obsługa klienta - podnoszenie jakości w poszczególnych działach:

Dlaczego warto być partnerem organizatora konferencji a nie tylko dostawcą usług? - konferencja oczami organizatora i uczestnika

Szkolenie dedykowane dla pracowników hoteli zaangażowanych w proces sprzedaży usług konferencyjnych i obsługi konferencji

 • optymalizacja i standaryzacja procesu obsługi konferencji,
 • identyfikowanie realnych kosztów świadczenia usług,
 • minimalizacja ryzyka powstania nieprzewidzianych kosztów,
 • prowadzenie up- i cross-selling usług/produktów powiązanych z organizacją konferencji.

Jak zadbać o gościnność w hotelu i restauracji

Szkolenie dedykowane dla recepcjonistów, kelnerów,  rehabilitantów, pracowników HSK oraz innych osób mających codzienne kontakty z obsługą Gości/Klientów
w hotelu/restauracji. 

 • przygotowanie uczestnika do pracy podczas obsługi Gości, nauczenie zasad poprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, oraz poznanie typów Klientów w gościnności usługowej;
 • nauczenie uczestnika zasad gościnności usługowej podczas codziennych kontaktów, rozumienia potrzeb Gości i rozwiazywania konfliktów, które mogą pojawiać się podczas obsługi, oraz skutecznie radzić  sobie w procesie reklamacji;
 • nauczenie uczestników tego jak radzić sobie z trudnym klientem; 
 • nabycie umiejętności samokontroli i radzenia sobie ze stresem podczas pracy z Gościem.

Profesjonalna
i gościnna służba pięter

Szkolenie dedykowane jest pracownikom służby pięter oraz osobom odpowiedzialnych za utrzymanie czystości w obszarach usługowych hotelu.

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie uczestników do świadczenia profesjonalnych usług utrzymywania czystości na terenie hotelu;
 • zapoznanie uczestnika z zasadami BHP, bezpiecznymi i profesjonalnymi technikami pracy dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa higienicznego i czystości. 
 • Nauczenie uczestnika planowania pracy oraz stosowania odpowiednich arkuszy w tym celu.

Profesjonalna
i gościnna recepcja

Szkolenie dedykowane dla recepcjonistów hotelowych.

Celem szkolenia jest:

 • przygotowanie uczestników do obsługi gości w recepcji na najwyższym poziomie, ze szczególnym uwzględnieniem gościnności usługowej oraz maksymalizacji przychodów ze sprzedaży produktów i usług hotelowych (noclegowych) poprzez wzrost umiejętności zawodowych pracowników recepcji. 
 • Uczestnicy będą kreowali lepsze doświadczenia Gości i efektywniej komunikowali się z klientem, co wpłynie na wzrost przywiązania Gości do obiektu.

Profesjonalna i gościnna obsługa kelnerska

Szkolenie dedykowane dla kelnerów.

Celem szkolenia jest 

 • przygotowanie uczestników do świadczenia profesjonalnych usług gastronomicznych. 
 • Zapoznanie uczestników z zasadami pracy kelnera w zakresie profesjonalnej obsługi gościa indywidualnego i grupowego. 
 • Nauczenie uczestnika planowania i organizowania pracy oraz stosowania odpowiednich zasad serwisu kelnerskiego.
Zwiększenie rentowności hotelu i poziomu sprzedaży:

Skuteczne zarządzanie przychodami i kosztami operacyjnymi w obiekcie hotelowym

Szkolenie dedykowane jest do całej kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.

Celem szkolenia jest:

 • nabycie praktycznej wiedzy w zakresie efektywnego  zarządzania kosztami,
 • nauczenie uczestników jak monitorować działalność operacyjną, żeby unikać strat,
 • nauczenie uczestników tworzenia wskaźników pomiarowych dla zwiększania efektywności operacyjnej,
 • nabycie wiedzy z zakresu tworzenia, kalkulacji i skutecznej sprzedaży ofert, 
 • nauczenie uczestników jak chronić finanse firmy.

Zarządzanie przychodem spa

Szkolenie dedykowane właścicielom, dyrektorom, spa managerom.

Celem szkolenia jest:

 • poznanie narzędzi do zarządzania przychodem
 • Nauka wyznaczania wskaźników i ich analizy
 • Nauka planowania budżetu
 • Poznanie sposób tworzenia oferty SPA

Jak skutecznie sprzedawać usługi w hotelu i restauracji?

Szkolenie dedykowane dla recepcjonistów hotelowych, recepcjonistów w SPA, pracowników marketingu, pracowników działu sprzedaży, rezerwacji i usług MICE.

Celem szkolenia jest: 

 • nauczenie uczestników psychologii sprzedaży i metod sprzedaży; 
 • nauczenie uczestników na czym polegają decyzje zakupowe i jak skutecznie sprzedawać usługi w hotelu i restauracji 
 • wyrobienie automatycznych nawyków komunikacyjnych ułatwiających sprzedaż językiem korzyści, oraz jakie są zasady sprzedaży sugestywnej.
Szkolenie dla właścicieli / kadry menedżerskiej / liderów:

Przywództwo jako metoda na pozyskiwanie i zatrzymywanie pracowników w swojej firmie

Szkolenie dedykowane dla kadry zarządzającej, kierowników działów, samodzielnych pracowników współpracujących z innymi kierownikami.

Celem szkolenia jest: 

 • przygotowanie uczestnika do pełnienie roli lidera w organizacji, 
 • nauczenie kompetencji przywódczych i postaw jakie są konieczne do skutecznego przewodzenia w swoich zespołach;
 • poznanie typów osobowości, i metod pracy z poszczególnymi osobami w zależności od grupy pokoleniowej;
 • nauczenie uczestników tego czym jest zaufanie i konflikt w organizacji.

Usługi doradcze

Wdrożenia oprogramowania wspomagającego zarządzanie hotelem oraz dobór innych narzędzi.

Zarządzanie rezerwacjami, zasobami czy innymi kwestiami staje się problematyczne? Pomożemy Ci znaleźć takie narzędzia, których będziesz używał z przyjemnością, a przede wszystkim – skuteczne.

Organizacja pracy i opisy stanowisk

Unikaj konfliktów i nierzetelności poprzez czytelne wskazanie obowiązków na danym stanowisku pracy. W ten sposób będziesz miał pewność, że każdy zna swoją odpowiedzialność i wie, jak wykonywać swoje obowiązki.

Tworzenie i optymalizacja procedur

Hotel funkcjonuje, ale czujesz że może być lepiej? A może jesteś na etapie planowania? Ta usługa pomoże Ci „zaprogramować” efektywne działanie hotelu.

Pre-opening

Chciałbyś przetestować swój obiekt przed jego otwarciem? To nasza specjalność!

Audyty:

Audyt mystery shopper

Tę usługę warto przeprowadzać min. 1/2 razy w roku by upewnić się, że gość hotelowy faktycznie czuje się gościem. Sprawdzisz w ten sposób funkcjonowanie każdego działu.

Audyt funkcjonalny (wewnętrzny)

To rodzaj przeglądu, mający na celu sprawdzenie obecnych procedur – czy istnieją, czy są przestrzegane, czy wymagają zmiany i  jak wpływają na wizerunek i przychody obiektu.

Nasze usługi mogą być dofinansowane.

Jesteśmy certyfikowanym podmiotem zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych. Oznacza to, że możesz uzyskać do 80% dofinansowania do naszych szkoleń i usług doradczych. Chętnie sprawdzimy, czy w Twoim regionie są takie możliwości – skontaktuj się z nami.

Przygotowując oraz realizując szkolenia i usługi doradcze stosujemy standard SUS 2.0.

Co to oznacza? Przede wszystkim to, że Wasze potrzeby zostaną dokładnie zbadane, a szkolenia dostosowane w taki sposób , żebyście mogli osiągać firmowe cele. Współpracując z nami macie pewność, że wszelkie istotne szczegóły szkoleń zostaną dokładnie ustalone, włącznie ze sposobem oceny ich skuteczności. 

© follow us 2022 wszelkie prawa zastrzeżone