Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Strony internetowej www.followus.pl oraz danych przekazywanych Administratorowi w inny sposób

 • Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników Strony internetowej, a także w przypadku danych przekazywanych Administratorowi w inny sposób (np. drogą telefoniczną lub e-mailową).

 • 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Follow us Marta Janik, NIP 7831589884, adres do korespondencji ul. Czajcza 12/26, 61-546 Poznań
 2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem www.followus.pl, wraz z podstronami
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej lub w inny sposób kontaktuje się z Administratorem.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 5. Sklep – sklep internetowy pod adresem www.followus.pl/sklep.
 • 2 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego, formularza zamówienia w Sklepie a także drogą e-mailową lub telefoniczną.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej lub przesłania zapytania drogą e-mailową na adresy w domenie followus.pl lub innym kanałem kontaktu (np. telefonicznie).
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera zawierającego informację o nowościach i promocjach. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą Użytkownika, którą Użytkownik może wyrazić w formularzu zapisu na newsletter i może ją cofnąć w dowolnym momencie. Dane te będą przetwarzane do czasu zaprzestania wysyłki newslettera lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.
 6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz maksymalnie do 3 lat od jej zakończenia.
 7.  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na konferencję lub szkolenie przetwarzane są w celu rejestracji Użytkownika na konferencję lub szkolenie. Podanie danych osobowych jest niezbędne do skutecznej rejestracji. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia promowania konferencji lub szkolenia (również po zakończeniu wydarzenia).
 8. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza w sklepie internetowym Follow us przetwarzane
  są w celu rejestracji realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych jest niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia. Dane będą
  przetwarzane do czasu zakończenia realizacji zamówienia.
 9. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika z użyciem innych form kontaktu, np. drogą e-mailową, telefonicznie przetwarzane są w celu rejestracji korespondencji i relacji z Użytkownikiem. Podanie danych osobowych jest niezbędne np. do udzielenia odpowiedzi na zapytanie mailowe czy zrealizowania innego celu z inicjatywy Użytkownika. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia zgody na ich przetwarzanie przez Użytkownika.
 10. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmom kurierskim, partnerom konferencji, drukarni).
 11. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. W tym celu Strona internetowa chroniona jest certyfikatem SSL.
 12. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  2. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
 • 3 Prawa użytkownika
 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
 2. prawo dostępu do danych
 3. prawo do poprawienia danych
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 6. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
 7. prawo do przenoszenia danych
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 9. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.
 10. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: biuro@followus.pl.    

 

 • 4 Gromadzone informacje
 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.
 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 8. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
  1. Google Analitysc – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej
  2. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku
 9. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 10. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 8 będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika.
 11. Strona internetowa oferuje także możliwość zakupów online. W celu realizacji zamówienia i należytego wykonania umowy, Administrator zbiera i przetwarza dane Użytkownika takie jak np.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane do wystawienia faktury. Te dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie których Użytkownik wyraził zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody.
 • 5 Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
 4. w celach statystycznych i marketingowych,
 5. w celu realizacji umowy z Użytkownikiem
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej/firmy. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
 3. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkownik może zgłaszać mailowo na adres administratora danych – biuro@followus.pl.
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres: biuro@followus.pl.