Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Strony internetowej www.followus.pl oraz danych przekazywanych Administratorowi w inny sposób

 • POLITYKA PRYWATNOŚCI

  Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi. 

  Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora. 

  1. Kim jest Administrator Danych?

  Administratorem danych jest  Followus.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. H. Sienkiewicza 22 lok. 703, 60-818 Poznań, NIP 7792525494  REGON 38861343700000, KRS 0000893503, dane kontaktowe: biuro@followus.pl.

  1. Informacje ogólne

  Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników Strony internetowej, a także w przypadku danych przekazywanych Administratorowi w inny sposób (np. drogą telefoniczną lub e-mailową).

  1. Definicje

  Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Administrator – Followus.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. H. Sienkiewicza 22 lok. 703, 60-818 Poznań, NIP 7792525494  REGON 38861343700000, KRS 0000893503;
  2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem www.followus.pl
  3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej lub w inny sposób kontaktuje się z Administratorem.
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  5. Sklep – sklep internetowy pod adresem https://followus.pl/strona-glowna/sklep/.
  1. W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy? 

  Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

  1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, itp.
   Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego; Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.
  1. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia), w tym zapisy na konferencje i szkolenie oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze

  Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

  Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

  1. Wysyłki Newslettera, w tym wysyłki informacji marketingowych m.in. o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach.

  Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.

  Do celów komunikacji handlowej, potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać klikając link w stopce maila lub pisząc do nas na adres podany wyżej

  1. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych 

  Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydujesz się na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przez nas, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną.

  Informuję, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

  1. Odzyskiwanie odrzuconych koszyków

  W sytuacji gdy nie ukończysz składania zamówienia, otrzymasz przypomnienie o rozpoczętym, ale niesfinalizowanym zamówieniu. Dane przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci obsługi potencjalnych Klientów i Klientów. Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu. 

  1. Zamieszczania komentarzy

  W stosunku do danych widocznych na naszej stronie przy zamieszczonym komentarzu, dane te są przetwarzane przez nas w celu administrowania stroną i jej obsługi oraz komunikacji z Tobą w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu.

  1. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń

  Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Promocji i marketingu

  W przypadku gdy przekażesz nam swoje dane w postaci wizerunku do umieszczenia np. w zakładce recenzje/ referencje, dane te będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych ma charakter dobrowolny. 

  1. Zbierania danych wrażliwych.

  Dane wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o Twoją świadomą i dobrowolną zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – do czasu ustania celu biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do prawidłowej realizacji umowy w zależności od zakresu i charakteru współpracy.

  1. Komu możemy przekazać Twoje dane?

  Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne. W razie potrzeby, Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji celów, tj. firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie wspierającej w obsłudze Klienta oraz realizacji umów, firmie świadczącej usługi chmurowe oraz udostępniającej oprogramowanie (m.in. CRM), firmie informatycznej, firmie świadczącej usługi wysyłki newslettera, operatorom pocztowym lub firmie kurierskiej, podwykonawcom, innym podmiotom współpracującym przy realizacji zleceń, prawnikom. Dane mogą być także udostępniane podmiotom wskazanym przez Ciebie. Co do zasady nie dochodzi do przekazywania danych do państw trzecich, a jeśli dotyczy, to przekazanie następuje do firm w oparciu o standardowe klauzule umowne, zgodę lub inne prawne zabezpieczenia przewidziane przez RODO, co daje gwarancję ochrony danych. Dane w oparciu o zabezpieczenia przewidziane przez RODO mogą być przekazywane do: 

   1. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
   2. Clickup, 363 Fifth Ave. Suite 300, San Diego, CA 92101,
   3. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399.
  1. Jakie prawa Ci przysługują?

  W związku z RODO, przysługuje ci prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych,
  • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

  1. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

  W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego
  i europejskiego, w tym w szczególności RODO.

  1. Polityka plików cookies 
  1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
  2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.
  3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
  4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
  5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
  6. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
  7. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
  8. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.: 
     1. Google Analitycs – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej.
     2. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na       Facebooku.
  9. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
  10. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 8 będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika.
  11. Strona internetowa oferuje także możliwość zakupów online. W celu realizacji zamówienia i należytego wykonania umowy, Administrator zbiera i przetwarza dane Użytkownika takie jak np.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane do wystawienia faktury. Te dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie których Użytkownik wyraził zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody.
  12. Dane zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:
  1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
  2. monitorowania stanu sesji,
  3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
  4. w celach statystycznych i marketingowych,
  5. w celu realizacji umowy z Użytkownikiem.
  1. Wtyczki społecznościowe

  Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook, Instagram. Zasady dot. przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.

  1. WSPÓŁADMINISTROWANIE

  Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest Followus.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. H. Sienkiewicza 22 lok. 703, 60-818 Poznań, NIP 7792525494  REGON 38861343700000, KRS 0000893503; dane kontaktowe  biuro@followus.pl  zwana dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony.

  Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i współadministratorem.