Audyt zaliczony na 5+

wyniki audytu

Jako podmiot wpisany do Bazy Usług Rozwojowych podlegamy regularnej certyfikacji i audytom. Z ogromną przyjemnością informujemy, że w ostatnim audycie (maj 2023) zdobyliśmy najwyższą kategorię - 1. Co prawda raport z audytu nie wskazuje potencjałów do doskonalenia, ale zgodnie z naszą filozofią zawsze można działać jeszcze lepiej. W kolejnych miesiącach zbadamy, jak to zrobić - obecnie świętujemy 🙂