Jesteśmy w Radzie PIFS i Grupie ds. Jakości!

Z przyjemnością informujemy o jeszcze większym niż do tej pory zaangażowaniu w pracę dla branży szkoleniowej. Wczoraj podczas Walnego Zebrania PIFS Marta została wybrana wiceprzewodniczącą Rady PIFS, a Przemek został współinicjatorem nowej grupy tematycznej w PIFS - ds. Jakości Usług. Przed nami nowe wyzwania i sporo pracy!