Szkolenie – 12.06.2024 – wypełnianie karty usługi z walidacją w BUR

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie oferty szkoleniowej, a także osób wprowadzających karty usług do Bazy Usług Rozwojowych. Wymagana jest znajomość ogólnych zasad wprowadzania kart do BUR, ponieważ nie jest to szkolenie od podstaw, skupia się tylko na części karty usługi dotyczącej celów i efektów szkolenia oraz kryteriach weryfikacji tych efektów. Szkolenie będzie dotyczyć jedynie usług szkoleniowych, które prowadzą do nabycia kompetencji (nie kwalifikacji).  Ok. połowa czasu szkolenia będzie poświęcona na warsztaty praktyczne, będzie to praca indywidualna oraz praca w grupach. By odnieść realną korzyść ze szkolenia, uczestnik powinien podczas szkolenia mieć dostęp do wybranych przez siebie usług szkoleniowych, dla których chce przygotować kartę usługi zgodną z aktualnym regulaminem BUR.

Czas: 12 czerwca 2024 r., godz. 10:00-13:00

Platforma, za pomocą której będzie zrealizowane szkolenie: ZOOM, konto w ZOOM nie jest wymagane. Uczestnik musi mieć możliwość swobodnego kontaktu z prowadzącą i resztą grupy, dlatego wymagane jest posiadanie sprawnej kamery i słuchawek/mikrofonu. Pełna specyfikacja wymagań sprzętowych i innych odnośnie ZOOM znajduje się na stronie https://support.zoom.com/hc/pl/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0060754. 

Każdy uczestnik po dokonaniu zakupu otrzyma link do szkolenia na wskazany przez siebie adres e-mail najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

Szkolenie poprowadzi Marta Janik z followus.pl sp. z o.o.

Czego możesz nauczyć się na szkoleniu?

  1. formułować cel szkolenia, jego efekty i kryteria weryfikacji tych efektów tak by cała karta usługi była spójna i zgodna z regulaminem BUR.
  2. rozróżniać poszczególne metody walidacji dostępne w BUR.

Maksymalna grupa uczestników to 10 osób, tak by zapewnić optymalną efektywność szkolenia i ćwiczeń.

Udział w  szkoleniu wymaga zaakceptowania regulaminu szkoleń: https://followus.pl/regulamin-szkolen/

cena brutto:

369,00 

Brak w magazynie